Mostar Cemal Bihedic Devlet Üniversitesi

     
Türkiye Denklik veriyor    Mostar Üniversitesine       Avrupa’da Denklik veriyor

 

(28 Ocak 2013)
Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
(STS)
Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirleyen “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği” uyarınca düzenleme yapan Yükseköğretim Kurulunun 15/01/2013 tarihli ve 2013.3 sayılı kararı, bu kapsama giren tıp doktoru adayların Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS), öğretmenlik mesleği için başvuran adayların Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında Eğitim Bilimleri sınavına girerek yükseköğretim kurulunca belirlenecek puanları almaları halinde diploma denkliğinin kabul edileceği yönünde olduğundan, Merkezimizce Tıp Doktorluğu ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanlarında uygulanan Yükseköğretim Kurulu Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS)2013 yılından itibaren uygulanmayacaktır. 

Mostar Üniversitesi Denkliği
Mostar Cemal Bihediç Üniversitesinin denklik sorunu bulunmuyor.
Mostar Cemal Bihediç Üniversitesi adına kendinize yazılı olarak denklik (Tanındığına dair) belgesini alın, aklınızdaki denklik sorununuzu cözün.  EuroStar Eğitim Merkezi’den başvurunuzu yaptırın. Yurtdışında okumaya karar veren gençler için yök denkliği mutlaka dikkat edilmesi gereken bir konu olarak karşılarına çıkıyor. Denklik yurtdışında eğitim alınacak üniversitenin yök tarafından onaylanması dilekce ile danışılması öğrenilmesi ile mümkündür. Yurtdışından alınan bir diplomaya denklik verilen okulun onaylı olup almadığına bakılıyor. Öğrencinin lisans eğitimi alabilecek düzeyde olup olmadığı inceleniyor. Yurtdışında eğitim alan öğrencinin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de askerlik tecilidir. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Müdürlüğü bünyesinde özel öğrenci dosyası açtırmak ve daha sonrada konsolosluk eliyle öğrencinin dosyasını işleme alarak Milli Savunma Bakanlığına bildirmek bütün erkek öğrenciler için zorunludur. Bu sayede askerlik tecili gercekleşir.  Yök’ün onay vermediği üniversitelerde öğrencinin askerliğini tecil işlemleri yapılmıyor.

Tamamlama Eğitimi

Lisans Tamamlamada denklik verilebilmesi için öğrencinin mezun olduğu programın içerik bakımından Türkiyedeki eşdeğer programa göre zorunlu görülen derslerinde eksiklik tesbit edilenlerin aldıkları eğitimi tamamlamaya dayalıdır. Yurt dışı yükseköğretim diplomaları denklik yönetmeliğinden denkliğiniz olacağını öğreniniz.

Yüksek Öğretim Denklik İşlemleri 
Bosna-Hersek Üniversiteleri YÖK tarafından tanınmaktadır. Bosna-Hersek Üniversiteleri Uluslararası üniversiteler katalogunda yer almaktadır.
Bosna-Hersek Üniversitelerinde ÖSS Şartı kaldırılmış www.bologna.yok.gov.tr garantisindedir.
Bosna Hersek Bakanlar Kurulu ile ve Türkiye Cumhuriyeti arasında kültür, Ticaret, eğitim ve bilimsel, gençlik ve Spor İşbirliği değişim anlaşmasında 2001 yılında imzalanmıştır.

  AB Diploması 
Geleceğine yatırım yapın...
Kariyer sahibi olun…
Bosna-Hersek’te okuyun...
Tüm ülkelerden yetkili uzmanlar ve bilim adamları tarafından katılımı, kültürel ve bilimsel geleneklerine göre, dünya çapında bir çekim olduğu, Bosna-Hersek’te Bologna Eğitim Sistemi Avrupa yükseköğretimi sağlamaktadır. Medeniyetin kesiştiği bir kültüre, anlayışa sahip,  Avrupa’nın birleştiriciliği konumunda. (4 -5-6 yılda sonra verilen lisans diploması Avrupa pazarında yeterlilik gerekli düzeyde kabul edilir.)

Bosna-Hersek’te Bologna ve Eğitim Sistemi:
Bosna-Hersek’te Üniversitesi yüksek öğretim “İnsan hakları ile Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa konvansiyonu” (1950),   Avrupa'da Yüksek Öğretimle ilgili Niteliklerin Tanınması Konusunda Anlaşma (Avrupa Konseyi/UNESCO) (1997) ve Bologna Deklarasyonu  (1999)  ile uyumludur.


Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller hakkındaki Yönetmelik 

Bosnahersek Üniversiteleri Denkliği – Bosna-Hersek Mostar Cemal Biyediç Üniversitesi 

Bosnada Eğitim – Bosnahersek Üniversiteleri – Bosnada Üniversite Eğitimi Almak